Priser

Prisliste over udvalgte ydelser pr. 1. oktober 2017 i DKK

Ydelse

Prisniveau

 Rodbehandling i 2 kanaler (excl. bedøvelser, røntgen og fyldning)
1844-2100 
 Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) 950-3300 

 Lokalbedøvelse

299-350
 Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) 1025-2500 

 Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæben (molar)

1450-1750 
 Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) 1175-1395 

 Rodbehandling i fortand i overkæben (excl. bedøvelser, røntgen og fyldning)

1122-1295 
 Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i underkæben (excl. bedøvelser, røntgen og fyldning) 2766-3600 

 Tre-leddet bro

15.000-18500 
 Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæben (molar) 1385-1500 

 Fyldning, 3 flader i lille kindtand, (præmolar)

1395-1525 
 Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) 1490-1615 

 Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæben (molar)

1785-1975 
 Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) 1695-1835 

 Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar)

2075-2400 
 Porcelænskrone til fortand i overkæbe 4909-6161 

 Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn (MK) på stor kindtand (uden stift eller opbygning)

4909-6161 
Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe 3688-4080 

 Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand incl. 2 røntgenbilleder

1170-1305 
 Hård bidskinne 3400-3700 

 Indsættelse af implantat uden sinusløft

8998-9998 

 

Ordforklaring til din tandlægeregning:

Der anvendes ofte fagudtryk på regningen, som du måske ikke lige kender. Nedenfor finder du en liste af de mest brugte udtryk.

 

Status undersøgelse

Undersøgelse, diagnostik og behandlingsplanlægning på patienter, der regelmæssigt kommer til tandeftersyn og har et begrænset behandlingsbehov. 

 

Fokuseret undersøgelse: 

En opfølgende undersøgelse mellem to status undersøgelser med fokus på den enkeltes problem(er).

Kan fx. være kontrol af begyndende huller, kontrol af parodontose tilstand m.m.

 

Udvidet diagnostisk grundydelse (UDG):

Undersøgelse, diagnosticering af patologiske tilstande og sygdomme samt behandlingsplanlægning. UDG udføres, når patienten har et omfattende behandlingsbehov.

 

Komposit: plastfyldningsmateriale

 

Glasionomer: fluorafgivende fyldningsmateriale, bruges oftest til midlertidige fyldninger

 

Molar: stor kindtand 

 

Præmolar: lille kindtand

 

Bitewings: et sæt røntgenbilleder af højre samt venstre side af munden, der viser tænderne i både overkæbe og underkæbe. Bruges primært til at aflæse om du har huller mellem tænderne.

 

Enkeltkombineret fyldning: en fyldning i en stor eller lille kindtand, der strækker sig over 2 flader.

 

Dobbeltkombineret fyldning: en fyldning i en stor eller lille kindtand, der strækker sig over 3 flader

 

Individuel forebyggende behandling: forebyggelse eller behandling af f.eks. tandkødsbetændelse eller begyndende caries (huller i tænderne). Kan fx være flourbehandling eller instruktion i fx. tandbørstning eller brug af tandstikker/tandtråd/flaskerensere.