Priser

Prisliste over udvalgte ydelser pr. 1. oktober 2017 i DKK

Ydelse

Vores

min. pris

Vores
max. pris
 Rodbehandling i 2 kanaler (excl. bedøvelser, røntgen og fyldning)
1844  2000 
 Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) 950  2500 

 Lokalbedøvelse

230

275 

 Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) 800  2500 

 Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæben (molar)

1367  1440 
 Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) 1029  1129 

 Rodbehandling i fortand i overkæben

1122  1295 
 Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i underkæben 2766  3045 

 Tre-leddet bro

15.000  17.000 
 Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæben (molar) 1141  1219 

 Fyldning, 3 flader i lille kindtand, (præmolar)

1125  1203 
 Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) 1243  1319 

 Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæben (molar)

1497  1666 
 Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) 1458  1529 

 Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar)

1597  1920 
 Porcelænskrone til fortand i overkæbe 4909  6161 

 Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn (MK) på stor kindtand (uden stift eller opbygning)

4909  6161
Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe 3688  4080 

 Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand incl. 2 røntgenbilleder

987  1066 
 Hård bidskinne 3200  3300 

 Indsættelse af implantat uden sinusløft

8998  9998 

 

Ordforklaring til din tandlægeregning:

Der anvendes ofte fagudtryk på regningen, som du måske ikke lige kender. Nedenfor finder du en liste af de mest brugte udtryk.

 

Status undersøgelse

Undersøgelse, diagnostik og behandlingsplanlægning på patienter, der regelmæssigt kommer til tandeftersyn og har et begrænset behandlingsbehov. 

 

Fokuseret undersøgelse: 

En opfølgende undersøgelse mellem to status undersøgelser med fokus på den enkeltes problem(er).

Kan fx. være kontrol af begyndende huller, kontrol af parodontose tilstand m.m.

 

Udvidet diagnostisk grundydelse (UDG):

Undersøgelse, diagnosticering af patologiske tilstande og sygdomme samt behandlingsplanlægning. UDG udføres, når patienten har et omfattende behandlingsbehov.

 

Komposit: plastfyldningsmateriale

 

Glasionomer: fluorafgivende fyldningsmateriale, bruges oftest til midlertidige fyldninger

 

Molar: stor kindtand 

 

Premolar: lille kindtand

 

Bitewings: et sæt røntgenbilleder af højre samt venstre side af munden, der viser tænderne i både overkæbe og underkæbe. Bruges primært til at aflæse om du har huller mellem tænderne.

 

Enkeltkombineret fyldning: en fyldning i en stor eller lille kindtand, der strækker sig over 2 flader.

 

Dobbeltkombineret fyldning: en fyldning i en stor eller lille kindtand, der strækker sig over 3 flader

 

Individuel forebyggende behandling: forebyggelse eller behandling af f.eks. tandkødsbetændelse eller begyndende caries (huller i tænderne). Kan fx være flourbehandling eller instruktion i fx. tandbørstning eller brug af tandstikker/tandtråd/flaskerensere.

Tilsynsrapport