Før behandling med indlæg, kroner og broer


Mulige komplikationer:

Forberedelsen til indlægget/kronen og eller broen indebærer en større beslibning af tanden/tænderne. Undersøgelser viser, at det i 15 - 18 % af tilfældene senere kan blive nødvendigt at rodbehandle tanden (fjerne nerven i tanden), hvis det ikke allerede er foretaget tidligere.

 

Vi gør det ikke rutinemæssigt på forhånd, da komplikations-risikoen som nævnt "kun" er under 20%. Der er imidlertid også risici forbundet med en rodbehandling, ligesom det er et fordyrende led.

 

Medens den midlertidige krone/bro erstatning dækker tanden til den endelige krone/bro er sat fast (limet/cementeret) i munden kan tanden/tænderne være kulde og/eller varmefølsomme i ofte op til 3 måneder ligesom ømhed ved påbidning/tygning kan forekomme. Nødvendige efterbehandlinger i op til ½ år, der bla. Kan indbefatte lakering, bidkorrektion, røntgenkontrol o.a. er inkluderet i prisen. Nødvendige rodbehandlinger og stiftopbygninger er ikke inkluderet i prisen.


Mulige gener:

Det er ikke usædvanligt, at den beslebne tand kan blive kulde/varme følsom, ligesom ømhed ved tygning kan forekomme også efter at den endelige krone er sat på. Som oftest aftager tilstanden efter et par måneder. Nødvendige justeringer, kontroller o.lign. er inkluderet i prisen.

Tilsynsrapport